ฉบับที่ 247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปรุ แยกขวามือที่ 2 /24-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 247 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปรุ แยกขวามือที่ 2 /24-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 230 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567) /18-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 230 ประกาศผลผู้ชน…

View More ฉบับที่ 230 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567) /18-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ 21 /9-เม.ย.-2567 ​

ฉบับที่ 214 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ 21 /9-เม.ย.-2567 ​

ฉบับที่ 206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร /4-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 206 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร /4-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /4-เม.ย.-2567​

ฉบับที่ 205 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /4-เม.ย.-2567​

ฉบับที่ 152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยท่าตะโก แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ 268 /11-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 152 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยท่าตะโก แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ 268 /11-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 /11-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 150 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 /11-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข) /11-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 151 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข) /11-มี.ค.-2567​