ฉบับ 632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา /28-ก.ย.-2566​

ฉบับ 632 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา /28-ก.ย.-2566​

ฉบับ 628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) /28-ก.ย.-2566​

ฉบับ 628 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) /28-ก.ย.-2566​

ฉบับ 623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิม /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 623 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิม /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารี 2 (หน้าโรงเรียนเตชะวิท) /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 621 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารี 2 (หน้าโรงเรียนเตชะวิท) /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 622 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2567) /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 616 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2567) /25-ก.ย.-2566​

ฉบับ 613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง ) /22-ก.ย.-2566​

ฉบับ 613 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง ) /22-ก.ย.-2566​

ฉบับ 606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ระหว่าง ซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน) /20-ก.ย.-2566​

ฉบับ 606 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ระหว่าง ซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน) /20-ก.ย.-2566​