ฉบับที่ 71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบุมะค่า ซอย 2 /6 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 71 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบุมะค่า ซอย 2 /6 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบศารากลาง (จากถนนมหาดไทย-ถนนวัชรสฤษดิ์) /6 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 69 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบศารากลาง (จากถนนมหาดไทย-ถนนวัชรสฤษดิ์) /6 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) /1 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) /1 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) /17 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) /17 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 737 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /27 ธ.ค. 2565​

ฉบับที่ 737 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 737 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /27 ธ.ค. 2565​