ฉบับที่ 388 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 388 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 388 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 353 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 353 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 353 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 354 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 354 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 354 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 355 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 355 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 355 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /30 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 331 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ /23 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 331 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 331 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ /23 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 317 ยกเลิกการจ้างโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง /12 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 317 ยกเลิกการจ้าง…

View More ฉบับที่ 317 ยกเลิกการจ้างโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง /12 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 8 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 8 /26 เม.ย. 2565​