ฉบับที่ 305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาโครงการนีโอ โฮม เทอร์มินอล-สุรนารี /5 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 305 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาโครงการนีโอ โฮม เทอร์มินอล-สุรนารี /5 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 262 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 /5 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 262 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 262 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 /5 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 298 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) /2 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 298 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 298 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) /2 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 8 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 8 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 294 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 /26 เม.ย. 2565

ฉบับที่ 293 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 /26 เม.ย. 2565

ฉบับที่ 291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย5/6-1 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 291 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย5/6-1 /26 เม.ย. 2565​

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนประปาโครงการนีโอ โฮม เทอมินอล-สุระนารี / 26-เม.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง โครงการวาง…

View More ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนประปาโครงการนีโอ โฮม เทอมินอล-สุระนารี / 26-เม.ย.-2565​