ฉบับที่ 688 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /21 พ.ย. 2565​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 688 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /21 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /18 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /18 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /17 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /17 พ.ย. 2565​