ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)​

ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ…

View More ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)​

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดก…

View More ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​