29 มี.ค.67 พิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง

View More 29 มี.ค.67 พิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านพักทหารหนองบัวรอง