22 ต.ค.62 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม กรณีการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงย่อยเทศบาลนครนครราชสีมา

View More 22 ต.ค.62 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม กรณีการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงย่อยเทศบาลนครนครราชสีมา

14ส.ค.62 โครงการเมืองสะอาด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด ชุมชนหลังวัดสุทธจินดาชุมชนทาตะโกพัฒนาชุมชนอรุณสามัคคี

View More 14ส.ค.62 โครงการเมืองสะอาด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด ชุมชนหลังวัดสุทธจินดาชุมชนทาตะโกพัฒนาชุมชนอรุณสามัคคี

27ก.ค.62 ระงับเหตุเพลิงไหม้ยางรถยนต์เก่า บริเวณหลังโรงงานราชสีมายาง ใกล้กับโกบอลเฮ้าส์ จอหอ

View More 27ก.ค.62 ระงับเหตุเพลิงไหม้ยางรถยนต์เก่า บริเวณหลังโรงงานราชสีมายาง ใกล้กับโกบอลเฮ้าส์ จอหอ

22ก.ค.62 โครงการสานฝันสู่น้อง ประจำปีงบ 62 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา หัวข้อ “การเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว”

View More 22ก.ค.62 โครงการสานฝันสู่น้อง ประจำปีงบ 62 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา หัวข้อ “การเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว”

12ก.ค.62 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

View More 12ก.ค.62 โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

10ก.ค.62 ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

View More 10ก.ค.62 ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

29 มิ.ย. 2562 นางสมพิศโล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมการฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะวิชาชีพชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

View More 29 มิ.ย. 2562 นางสมพิศโล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมการฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะวิชาชีพชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา