24 มิ.ย. 62 เภสัชกรจากเทศบาลนครนครราชสีมาบรรยายสาธิตวิธีการตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยา ให้กับชาวชุมชนโรงต้ม

View More 24 มิ.ย. 62 เภสัชกรจากเทศบาลนครนครราชสีมาบรรยายสาธิตวิธีการตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยา ให้กับชาวชุมชนโรงต้ม

21 มิ.ย. 2562 เทศบาลนครนครราชสีมาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับชุมชนโรงต้ม ณ บริเวณชุมชนวัดม่วง

View More 21 มิ.ย. 2562 เทศบาลนครนครราชสีมาจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับชุมชนโรงต้ม ณ บริเวณชุมชนวัดม่วง

วันที่23 มิถุนายน 2562 นางสมพิศโล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมการฝึกอาชีพ

View More วันที่23 มิถุนายน 2562 นางสมพิศโล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมการฝึกอาชีพ

17มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในเขตศูนย์บริการโพธิ์กลาง และชุมชนโรงต้ม ณ วัดบุ่ง

View More 17มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในเขตศูนย์บริการโพธิ์กลาง และชุมชนโรงต้ม ณ วัดบุ่ง