– ฉบับที่ 563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /26-ก.ย.-2565​

– ฉบับที่ 563 ประกา…

View More – ฉบับที่ 563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /26-ก.ย.-2565​

– ฉบับที่ 527 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง /9-ก.ย.-2565​

– ฉบับที่ 527 ประกา…

View More – ฉบับที่ 527 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง /9-ก.ย.-2565​

– ฉบับที่ 485 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /19-ส.ค.-2565​

– ฉบับที่ 485 ประกา…

View More – ฉบับที่ 485 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /19-ส.ค.-2565​

– ฉบับที่ 492 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /18-ส.ค.-2565​

– ฉบับที่ 492 ประกา…

View More – ฉบับที่ 492 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /18-ส.ค.-2565​

– ฉบับที่ 437 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /20-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 437 ประกา…

View More – ฉบับที่ 437 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /20-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 428 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกินและพนักงานจ้างทั่วไป /19-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 428 ประกา…

View More – ฉบับที่ 428 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกินและพนักงานจ้างทั่วไป /19-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 422 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /8-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 422 กำหนด…

View More – ฉบับที่ 422 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /8-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 416 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลาและ สถานที่เลือกสรร /7-ก.ค.-2565​

– ฉบับที่ 416 ประกา…

View More – ฉบับที่ 416 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลาและ สถานที่เลือกสรร /7-ก.ค.-2565​