– ฉบับที่ 385 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลาและ สถานที่เลือกสรร /24-มิ.ย.-2565​

– ฉบับที่ 385 ประกา…

View More – ฉบับที่ 385 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลาและ สถานที่เลือกสรร /24-มิ.ย.-2565​

– ฉบับที่ 380 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /10-มิ.ย.-2565

– ฉบับที่ 380 ประกา…

View More – ฉบับที่ 380 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /10-มิ.ย.-2565

– ฉบับที่ 321 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /17-พ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 321 ประกา…

View More – ฉบับที่ 321 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /17-พ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 313 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /10-พ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 313 ประกา…

View More – ฉบับที่ 313 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /10-พ.ค.-2565​

– ฉบับที่ 272 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /25-เม.ย.-2565​

– ฉบับที่ 272 ประกา…

View More – ฉบับที่ 272 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /25-เม.ย.-2565​

– ฉบับที่ 170 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-ม.ค.-2564

– ฉบับที่ 170 รับสม…

View More – ฉบับที่ 170 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-ม.ค.-2564

– ฉบับที่ 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร /28-ม.ค.-2565​​​

– ฉบับที่ 57 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร /28-ม.ค.-2565​​​