– ฉบับที่ 244 ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหาร /27-เม.ย.-2566​

– ฉบับที่ 244 ประกา…

View More – ฉบับที่ 244 ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหาร /27-เม.ย.-2566​

– ฉบับที่ 220 ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหารที่ว่าง /20-เม.ย.-2566​

– ฉบับที่ 220 ประกา…

View More – ฉบับที่ 220 ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหารที่ว่าง /20-เม.ย.-2566​

– ฉบับที่ 217 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา /11-เม.ย.-66

View More – ฉบับที่ 217 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา /11-เม.ย.-66

– ฉบับที่ 216 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา /11-เม.ย.-66

View More – ฉบับที่ 216 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา /11-เม.ย.-66

– ฉบับที่ 168 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /29-มี.ค.-2566​

– ฉบับที่ 168 ประกา…

View More – ฉบับที่ 168 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /29-มี.ค.-2566​

– ฉบับที่ 130 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง /16-มี.ค.-2566

– ฉบับที่ 130 ประกา…

View More – ฉบับที่ 130 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง /16-มี.ค.-2566

– ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกรจัดหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร /14-ก.พ.-2566​

– ประกาศกำหนดให้มีก…

View More – ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกรจัดหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร /14-ก.พ.-2566​