– การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง /25 เม.ย. 2567​​

– การรับโอน (ย้าย) …

View More – การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง /25 เม.ย. 2567​​

– ฉบับที่ 193 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ /29 มี.ค. 2567​

– ฉบับที่ 193 ประกา…

View More – ฉบับที่ 193 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ /29 มี.ค. 2567​

– ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหารที่ว่าง /26 มี.ค. 2567​

– ประกาศรับโอนพนักง…

View More – ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหารที่ว่าง /26 มี.ค. 2567​

– ฉบับที่ 147 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /8 มี.ค. 2567

– ฉบับที่ 147 ประกา…

View More – ฉบับที่ 147 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /8 มี.ค. 2567

– ฉบับที่ 100 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม) /13 ก.พ. 2567​

View More – ฉบับที่ 100 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม) /13 ก.พ. 2567​

– ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น /9 ก.พ. 2567​

– ประกาศรับโอน (ย้า…

View More – ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น /9 ก.พ. 2567​