ฉบับที่ 605 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง (เพิ่มเติม) /9 ต.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิท…

View More ฉบับที่ 605 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง (เพิ่มเติม) /9 ต.ค. 2562