16 พ.ค.66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมที่ทันสมัย (Korat Smart Ctiy)

View More 16 พ.ค.66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมที่ทันสมัย (Korat Smart Ctiy)