ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจัดหางาน และ ตำแหน่งงานว่าง ให้กับประชาชน คนหางาน นักเรียน นักศึกษา คนพิการเพื่อมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

View More ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจัดหางาน และ ตำแหน่งงานว่าง ให้กับประชาชน คนหางาน นักเรียน นักศึกษา คนพิการเพื่อมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

29 พ.ค.66 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาให้สูงขึ้น

View More 29 พ.ค.66 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาให้สูงขึ้น