ฉบับที่ 462 ประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมีเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว (PAC) จำนวน 165,000 กิโลกรัม /9-ก.ค.-2564