ฉบับที่ 737 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /27 ธ.ค. 2565