ฉบับที่ 273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 2 รายการ /23-ก.ค.-2562