ฉบับที่ 349 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ. 2562 /18-ก.ค.-2562