ฉบับที่ 317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ถนนสืบศิริ ซอย 47 ทั้ง 2 ฝั่ง /4-ก.ค.-2562