ประกวดราคาซื้อรถบรรทึก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัว จำนวน 1 คัน /4-ก.ค.-2562