โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ /4-ก.ค.-2562