ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมหาดไทย – ถนนสรรพสิทธิ์ด้านทิศใต้ 4-ก.ค.-2562