ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมหาดไทย – ถนนสรรพสิทธิ์ด้านทิศใต้ จากสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์-ไชยณรงค์ ไปทางทิศตะวันตกถ