ฉบับที่ 247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 1) ถนนมิตรภาพ-ตรอกสวายเรียง