ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ โต๊ะ โซฟา ตู้เหล็ก) /11-มิ.ย.-2562