ฉบับที่ 256 เปลี่ยนแปลงแผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 /10-มิ.ย.-2562