ฉบับที่ 122 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /22-มี.ค.-2562