– ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 117) /11-มี.ค.-2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน…

View More – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 117) /11-มี.ค.-2563

– ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 113) /6-มี.ค.-2563

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิ…

View More – ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 113) /6-มี.ค.-2563

– กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด…

View More – กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

– กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด…

View More – กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

– บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ฉบับที่ 91) /25-ก.พ.-2563

ฉบับที่ 91 บัญชีรายชื่อผู…

View More – บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ฉบับที่ 91) /25-ก.พ.-2563

– รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ และกำหนดวัน และเวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 63) 6-ก.พ.-2563

ฉบับที่ 63 รายชื่อบุคคลผู…

View More – รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ และกำหนดวัน และเวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 63) 6-ก.พ.-2563

– ประกาศรายชื่อพนักงาน ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ฉบับที่ 54 ) 6-ก.พ.-2563

ฉบับที่ 54 ประกาศรายชื่อพ…

View More – ประกาศรายชื่อพนักงาน ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (ฉบับที่ 54 ) 6-ก.พ.-2563

– การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 80) 28-ม.ค.-2563

ฉบับที่ 80 การขึ้นบัญชีแล…

View More – การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 80) 28-ม.ค.-2563