ฉบับที่ 865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /28 ม.ค. 2565​

View More ฉบับที่ 865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /28 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 919 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์) ครั้งที่ 2 /9 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ 919 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 919 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์) ครั้งที่ 2 /9 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (แอลกอฮิลล์ทำความสะอาดมือชนิดเจล (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /9 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (แอลกอฮิลล์ทำความสะอาดมือชนิดเจล (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /9 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /30 ก.ย. 2564

View More ฉบับที่ 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /30 ก.ย. 2564

ฉบับที่ 617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /27 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 617 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /27 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรินทร์-ตรอกวัดม่วง/22 ก.ย. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรินทร์-ตรอกวัดม่วง/22 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3/22 ก.ย. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3/22 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเซนต์เมรี่ ซอย 2/22 ก.ย. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเซนต์เมรี่ ซอย 2/22 ก.ย. 2564​