2 ต.ค.62 วัดระยะการวางเสาสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณแยกไฟจราจรโรงพยบาลกรุงเทพ แยกปั้มน้ำมัน ปตท. แยกเทอมินอล

View More 2 ต.ค.62 วัดระยะการวางเสาสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณแยกไฟจราจรโรงพยบาลกรุงเทพ แยกปั้มน้ำมัน ปตท. แยกเทอมินอล

26 ก.ย.62 คณะทำงานโครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ทซิตี้ ได้เข้าดำเนินการวัดขนาดแผงคอนโทรลที่ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

View More 26 ก.ย.62 คณะทำงานโครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ทซิตี้ ได้เข้าดำเนินการวัดขนาดแผงคอนโทรลที่ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

9ก.ย.62 นายกเทศมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องความคืบหน้าโครงการต่างๆในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุม โรงแรมลีโอซอล

View More 9ก.ย.62 นายกเทศมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องความคืบหน้าโครงการต่างๆในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุม โรงแรมลีโอซอล