22 พ.ย.66 depa ประกาศรับรอง “เทศบาลนครนครราชสีมา” เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ Smart City

View More 22 พ.ย.66 depa ประกาศรับรอง “เทศบาลนครนครราชสีมา” เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ Smart City