ฉบับที่ 469 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 /15 ก.ค. 2564​

ฉบับที่ 469 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 469 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 /15 ก.ค. 2564​

ฉบับที่ 446 ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุวผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3 /1 ก.ค. 2564​

ฉบับที่ 446 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 446 ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุวผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3 /1 ก.ค. 2564​

ฉบับที่ 445 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าพร้อมระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /1 ก.ค. 2564​

ฉบับที่ 445 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 445 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าพร้อมระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /1 ก.ค. 2564​

ฉบับที่ 416 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 2/2 /8 มิ.ย. 2564​​

ฉบับที่ 416 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 416 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 2/2 /8 มิ.ย. 2564​​

ฉบับที่ 184 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 /7 เม.ย. 2564​

ฉบับที่ 184 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 184 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 /7 เม.ย. 2564​

ฉบับที่ 132 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2) /16 มี.ค. 2564​

ฉบับที่ 132 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 132 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2) /16 มี.ค. 2564​

ฉบับที่ 125 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ /11 มี.ค. 2564​

ฉบับที่ 125 ยกเลิกประกาศป…

View More ฉบับที่ 125 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ /11 มี.ค. 2564​