ฉบับที่ 113 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /1 มี.ค. 2564​

ฉบับที่ 113 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 113 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /1 มี.ค. 2564​

ฉบับที่ 77 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง /10 ก.พ. 2564

ฉบับที่ 77 ยกเลิกประกาศ ป…

View More ฉบับที่ 77 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง /10 ก.พ. 2564

ฉบับที่ 48 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดจ้างติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) จำนวน 7 ชุด /26 ม.ค. 2564​

ฉบับที่ 48 ยกเลิกประกาศ ป…

View More ฉบับที่ 48 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดจ้างติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) จำนวน 7 ชุด /26 ม.ค. 2564​

ฉบับที่ 23 ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ /13 ม.ค. 2564

ฉบับที่ 23 ยกเลิกประกาศ ผ…

View More ฉบับที่ 23 ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ /13 ม.ค. 2564

ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (น้ำพุโครงทุ่นสแตนเลส ขนาดทุ่นไม่กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร) จำนวน 4 ชุด /14 ต.ค. 2563​

ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (น้ำพุโครงทุ่นสแตนเลส ขนาดทุ่นไม่กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร) จำนวน 4 ชุด /14 ต.ค. 2563​