ฉบับที่ 555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนร 4 ชั้น 20 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

ฉบับที่ 555 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนร 4 ชั้น 20 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

ฉบับที่ 560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 25-ต.ค.-61

ฉบับที่ 560 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 25-ต.ค.-61

ฉบับที่ 563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย เทศบาลนครนครราชสีมา 29-10-61

ฉบับที่ 563 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย เทศบาลนครนครราชสีมา 29-10-61

ฉบับที่ 567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดยานพาหนะ และเครื่องออกกำลังกาย ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ฉบับที่ 567 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดยานพาหนะ และเครื่องออกกำลังกาย ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม …

View More โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจั…

View More ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ฉบับที่ 581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยลำปรุ /7 พ.ย. 2561

ฉบับที่ 581 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยลำปรุ /7 พ.ย. 2561