ฉบับที่ 250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 250 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 /24 มี.ค. 2565​

ฉบับที่ 207 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 /24 มี.ค. 2565​

ฉบับที่ 173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 173 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาคในหมู่บ่านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 174 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาคในหมู่บ่านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 2/9 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 172 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 2/9 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ 1/13 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 171 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ 1/13 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 /15 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 146 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 /15 ก.พ. 2565​