ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ / 14-ม.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ / 14-ม.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ / 21-ธ.ค.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ / 21-ธ.ค.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 / 3-ธ.ค.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 / 3-ธ.ค.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) / 25-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำอ…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) / 25-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ / 22-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ / 22-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ / 16-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ / 16-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 / 12-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำ…

View More ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 / 12-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 12-พ.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 12-พ.ย.-2564​