ฉบับที่ 610 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหอพักเคียงดาว /10 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 610 เปลี่ยนแปลงแผ…

View More ฉบับที่ 610 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหอพักเคียงดาว /10 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง และพื้นที่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 /30-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 577 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง และพื้นที่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 /30-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 544 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมิตรภาพ หน้าตลาดเซฟวัน จำนวน 1 จุด /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 544 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 544 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมิตรภาพ หน้าตลาดเซฟวัน จำนวน 1 จุด /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 560 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครฯ ช่วงที่ 4 /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 561 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครฯ ช่วงที่ 4 /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตรอกซอยเสาธง ซอย 1 /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 559 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตรอกซอยเสาธง ซอย 1 /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 14 /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 557 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 14 /25-ก.ย.-2562