ฉบับที่ 558 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 19 (แยกวัดป่าแดนสงบ-สถานพินิจ) /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 558 ประกาสผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 558 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 19 (แยกวัดป่าแดนสงบ-สถานพินิจ) /25-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จำนวน 1 ชุด /24-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 556 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จำนวน 1 ชุด /24-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 555 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักกีฬาทีมชาติ ชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล /24-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 555 เรื่องประกาศผ…

View More ฉบับที่ 555 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักกีฬาทีมชาติ ชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล /24-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /20-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 546 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /20-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 547 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 540 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 540 ประกาศผู้ชนะเ…

View More ฉบับที่ 540 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 542 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 542 ประกาศผู้ชนะเ…

View More ฉบับที่ 542 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 541 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน /18-ก.ย.-2562

ฉบับที่ 541 ประกาศผู้ชนะเ…

View More ฉบับที่ 541 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน /18-ก.ย.-2562