ฉบับที่ 416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ /9-8-2562​

ฉบับที่ 416 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ /9-8-2562​

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลังเดอะมอลล์ (ซอยบุมะค่า) /9-8-2562

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้า…

View More ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลังเดอะมอลล์ (ซอยบุมะค่า) /9-8-2562

ฉบับที่ 419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 12 แยกขวามือ /9-8-2562

ฉบับที่ 419 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 12 แยกขวามือ /9-8-2562

ฉบับที่ 417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 /9-8-2562

ฉบับที่ 417 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 /9-8-2562

ฉบับที่ 418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9-8-2562

ฉบับที่ 418 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9-8-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำเสีย) จำนวน 1 รายการ

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำเสีย) จำนวน 1 รายการ