ฉบับที่ 485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสำโรงจันทร์ /27-08-2562

ฉบับที่ 485 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสำโรงจันทร์ /27-08-2562

ฉบับที่ 487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) /27-08-2562

ฉบับที่ 487 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) /27-08-2562

ฉบับที่ 484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์) /27-08-2562

ฉบับที่ 484 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์) /27-08-2562

ฉบับที่ 482 ประกวดราคาจ้าง จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /26-08-2562

ประกวดราคาจ้าง จ้างเจ้าหน…

View More ฉบับที่ 482 ประกวดราคาจ้าง จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /26-08-2562

ฉบับที่ 480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักกีฬาทีมชาติ ชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทสบาล) /26-08-2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั…

View More ฉบับที่ 480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักกีฬาทีมชาติ ชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทสบาล) /26-08-2562

ฉบับที่ 479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย /26-08-2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั…

View More ฉบับที่ 479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย /26-08-2562