ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /26-พ.ค.-2563

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิ…

View More ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /26-พ.ค.-2563

– ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /15-พ.ค.-2563

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล…

View More – ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /15-พ.ค.-2563

– ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักการสาธารณสุข /15-พ.ค.-2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อส…

View More – ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักการสาธารณสุข /15-พ.ค.-2563

– ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป /24-เม.ย.-2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน…

View More – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป /24-เม.ย.-2563

– ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 117) /11-มี.ค.-2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน…

View More – ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 117) /11-มี.ค.-2563

– ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 113) /6-มี.ค.-2563

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิ…

View More – ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 113) /6-มี.ค.-2563

– กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด…

View More – กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

– กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด…

View More – กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ /5-มี.ค.-2563