– ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ฉบับที่ 26) 21-ม.ค.-2563

ฉบับที่ 26 ยกเลิกการรับสม…

View More – ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ฉบับที่ 26) 21-ม.ค.-2563

– รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (ฉบับที่ 756) 6 ม.ค.2563​

ฉบับที่ 756 รายชื่อผู้มีส…

View More – รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (ฉบับที่ 756) 6 ม.ค.2563​

– ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 6 -ม.ค.-2563​

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อส…

View More – ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 6 -ม.ค.-2563​

– ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 23 -ธ.ค.-2562 (ฉบับที่ 744)

ฉบับที่ 744 ประกาศรับสมัค…

View More – ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 23 -ธ.ค.-2562 (ฉบับที่ 744)

– ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 729) 13-ธ.ค.-2562

ฉบับที่ 729 ประกาศรายชื่อ…

View More – ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (ฉบับที่ 729) 13-ธ.ค.-2562

– รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 685) 19-พ.ย.-62

ฉบับที่ 685 รับสมัครบุคคล…

View More – รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 685) 19-พ.ย.-62