ฉบับที่ 537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างชนิด LED จำนวน 225 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 ต.ค.

ฉบับที่ 537 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างชนิด LED จำนวน 225 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 ต.ค.

ฉบับที่ 535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมุขมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคา 12-ต.ค.-2561

ฉบับที่ 535 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมุขมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคา 12-ต.ค.-2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

View More ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 18-ต.ค.-2561

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ…

View More ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 18-ต.ค.-2561