ฉบับที่ 708 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง /30 ธ.ค 2563

ฉบับที่ 708 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 708 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมือง /30 ธ.ค 2563

ฉบับที่ 421 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /10 ก.ย. 2563​

ฉบับที่ 421 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 421 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /10 ก.ย. 2563​

ฉบับที่ 471 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7 /14 ส.ค. 2563​

ฉบับที่ 471 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 471 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7 /14 ส.ค. 2563​

ฉบับที่ 335 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน /16 มิ.ย. 2563

ฉบับที่ 335 ยกเลิกประกาศป…

View More ฉบับที่ 335 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน /16 มิ.ย. 2563

ฉบับที่ 300 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกขวามือ ข้างร้านวังฟ้า /9 มิ.ย. 2563

ฉบับที่ 300 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 300 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกขวามือ ข้างร้านวังฟ้า /9 มิ.ย. 2563

ฉบับที่ 212 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /24 เม.ย. 2563

ฉบับที่ 212 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 212 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /24 เม.ย. 2563

ฉบับที่ 143 ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /23 มี.ค 2563

ฉบับที่ 143 ยกเลิกประกาศจ…

View More ฉบับที่ 143 ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /23 มี.ค 2563

ฉบับที่ 116 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /11 มี.ค 2563

ฉบับที่ 116 ยกเลิกประกาศป…

View More ฉบับที่ 116 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /11 มี.ค 2563