ฉบับที่ 119 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขยะพิษ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /11 มี.ค 2563

ฉบับที่ 119 ยกเลิกประกาศป…

View More ฉบับที่ 119 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขยะพิษ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /11 มี.ค 2563

ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชือมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /17 ม.ค 2562

ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ จ…

View More ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชือมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /17 ม.ค 2562

ฉบับที่ 752 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ขยะพิษ)) จำนวน 1 รายการ /2 ม.ค 2562

ฉบับที่ 752 ประกาศยกเลิก …

View More ฉบับที่ 752 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ขยะพิษ)) จำนวน 1 รายการ /2 ม.ค 2562

ฉบับที่ 628 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ) จำนวน 1 รายการ /17-ต.ค.-2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื…

View More ฉบับที่ 628 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ) จำนวน 1 รายการ /17-ต.ค.-2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)/1-ต.ค.-2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื…

View More ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)/1-ต.ค.-2562