ฉบับที่ 243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 243 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 247 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบังรอง (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 248 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบังรอง (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 252 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 254 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์-ถนนกีฬากลาง) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 244 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์-ถนนกีฬากลาง) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 245 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1 /12 เม.ย. 2565​