ฉบับที่ 245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 245 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ ซอย 49 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 251 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ ซอย 49 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึงซอย 5 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 253 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึงซอย 5 /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 250 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /12 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 /24 มี.ค. 2565​

ฉบับที่ 207 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 /24 มี.ค. 2565​

ฉบับที่ 173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 /28 ก.พ. 2565​

ฉบับที่ 173 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 /28 ก.พ. 2565​