ฉบับที่ 37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 28-ม.ค.-2563

ฉบับที่ 37 ประกาศเผยแพร่แ…

View More ฉบับที่ 37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 28-ม.ค.-2563

ฉบับที่ 32 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโก 22-ม.ค.-2563

ฉบับที่ 32 เผยแพร่แผนจัดซ…

View More ฉบับที่ 32 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโก 22-ม.ค.-2563

ฉบับที่ 745 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /20-ธ.ค.-62

ฉบับที่ 745 ประกาศแผนจัดซ…

View More ฉบับที่ 745 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /20-ธ.ค.-62

ฉบับที่ 694 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,ภูมิทัศน์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง จำนวน 1 โครงการ /21 พ.ย. 2562

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ป…

View More ฉบับที่ 694 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,ภูมิทัศน์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง จำนวน 1 โครงการ /21 พ.ย. 2562

ฉบับที่ 673 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ /6-พ.ย.-2562

ฉบับที่ 673 เผยแพร่แผนการ…

View More ฉบับที่ 673 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ /6-พ.ย.-2562