ฉบับที่ 529 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /10 ส.ค. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 529 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /10 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย 2/2 /2 ส.ค. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย 2/2 /2 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ซอย 1 – ท้าวสุระซอย 2 /2 ส.ค. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ซอย 1 – ท้าวสุระซอย 2 /2 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 498 เลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการประปา /29-ก.ค.-2564​

ฉบับที่ 498 เลื่อนการขายท…

View More ฉบับที่ 498 เลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการประปา /29-ก.ค.-2564​

ฉบับที่ 496 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล /22-ก.ค.-2564​

ฉบับที่ 496 การขายทอดตลาด…

View More ฉบับที่ 496 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล /22-ก.ค.-2564​

ฉบับที่ 489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 25 /21 ก.ค. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 25 /21 ก.ค. 2564​