ประวัตินักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563

12 มีนาคม 2564

23 พฤศจิกายน 2563 – 12 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อ : นาย กฤษฎิน ดาบสันเทียะ  ชื่อเล่น : ดิน วันเกิด : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542  อายุ : 21 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ที่อยู่ : บ้าน…

ระยะเวลาในการฝึกงาน (23 พฤศจิกายน 2563 – 12 มีนาคม 2564) ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล: นายคุณากร แดงประเสริฐ ชื่อเล่น: อิฐ,อิท วันเกิด: 10 ธันวาคม 2541 อายุ: 22 ปี สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะ: บริหา…

Rajamangala University Of Technology Isan ชื่อ – นามสกุล : นางสาวทิฆัมพร หัดขุนทด ชื่อเล่น : เนย อายุ : 21 ปี วัน/เดือน/ปี : 27 พฤษภาคม 2542 สัญชาติ : ไทย MY PET COMPUTER SKILLS Microsoft Word 80% Microsoft Power P…

วันที่ 30 ธ.ค. 2563

ระยะเวลาฝึกงาน 21 ก.ย. ถึง 30 ธ.ค. 2563

นาย เจนภพ สังกา (ปาล์ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะเวลาในการฝึกงาน : 21 กันยายน – 25 ธันวาคม 2563 ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล : นาย เจนภพ สังกา ชื่อเล่น : ปาล์ม อายุ : 25 ปี วันเกิด : 24 มิถุนายน 2538 …

4 ธ.ค. 2563

ระยะเวลาฝึกงาน 10 ส.ค. ถึง 4 ธ.ค. 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ชื่อ : นายธนพล พลโดด ชื่อเล่น : การ์ตูน,ตูน,เสี่ยตูน เกิดวันที่ : 26 กรกฎาคม 2542 อายุ : 21 ปี ที่อยู่ : 511 ถ.เดชอุดม ซ.14/23 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราสีมา 30000 Facebook Instagram คว…

ประวัติส่วนตัว พีท ทรงพล Peteza2543 li_Pete_il 061-0459142 🅐🅑🅞🅤🅣 ​ 🅜🅔 ชื่อ นายศรุต เฉื่อยมณี ชื่อเล่น พีท อายุ 20 ปี เกิดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2543 อาศัยอยู่ 227 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมื่อง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปัจจุบ…

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นางสาวธนัญญา พลโดด ชื่อเล่น : ต๋อม เกิดวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2544 อายุ : 19 ปี ที่อยู่ : 511 ถ.เดชอุดม ซ.14/23 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ประวัติการศึก…

วันที่ 5 มี.ค. 2563

ระยะเวลาฝึกงาน 18 พ.ย. 2562 ถึง 6 มี.ค. 2563

นายพฤหัส เมตต์การุณ์จิต (แอ็ค) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะเวลาฝึกงาน : 18 พ.ย. 2562 – 6 มี.ค. 2563 ผลงาน : งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ 7-Eleven ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา …

นายศุภกร  แดงสุริยานุกูล  (เรียว) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะเวลาฝึกงาน : 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 6 มีนาคม 2563 ผลงาน : สร้าง Application ระบบสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ร้าน Sunk & SON   &nbs…

นายพงศกร แก้วสุวรรณ์ (ดรีม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระยะเวลาฝึกงาน : 18 พ.ย. 2562 – 6 มี.ค. 2563 ผลงาน : วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ 7-Eleven ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระบ…

วันที่ 3 มี.ค. 2563

ระยะเวลาฝึกงาน 11 พ.ย. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2563

ประวัติส่วนตัว (นักศึกษาฝึกงาน) นาย กรรชัย ระยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะเวลาฝึกงาน 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผลงาน : ชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ส่งข้อความผ่าน sms (ยังทำไม่เสร็จครับ) , ระบบจองค…

นายอนุชิต สายศร (ป่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะเวลาฝึกงาน : 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2563  ผลงาน : โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและรูปแบบเล่มปริญญานิพนธ์, ระบบจองคิวงานบัตรประชาชนล่วงหน้า…